Hướng dẫn sử dụng

guide.tentuoi.com / HuongDan.tentuoi.com

Hướng dẫn quản trị website YourName.tentuoi.com

Nếu bạn được tạo website YourName.Tentuoi.com thành công thì bạn sẽ nhận được một Email mời quản trị website YourName.Tentuoi.com từ địa chỉ Email quockhi.com@gmail.com với tiêu đề "Trang web được chia sẻ với bạn: YourName.tentuoi.com"

Website YourName.Tentuoi.com được tạo bằng Google sites nên để quản trị website này bạn hãy làm theo các bước sau:

Hướng dẫn xử lý lỗi của Google sites

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp lỗi khi bấm nút CÔNG BỐ thì hiển thị bảng thông báo website chưa được xuất bản. Lúc này bạn hãy tắt bảng thông báo đó đi và tải lại trang (bấm phím F5) sau đó bấm lại nút CÔNG BỐ. 

Nếu vẫn gặp lỗi vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Hướng dẫn tạo thẻ thành viên, thẻ chức vụ

Nếu bạn là thành viên của một doanh nghiệp hoặc tổ chức có tên miền ABC.vn thì tổ chức đó sẽ cấp thẻ thành viên cho bạn bằng một tên miền YourName.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về YourName.tentuoi.com. Bạn chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền YourName.ABC.vn sẽ chứng tỏ bạn là thành viên của tổ chức ABC.vn

Nếu bạn là giám đốc (CEO) thứ 2 tại một doanh nghiệp có tên miền ABC.vn thì doanh nghiệp đó sẽ cấp cho bạn 2 tên miền là: CEO2.ABC.vnGiamDoc2.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.tentuoi.com. Khi bạn cần chứng tỏ mình là người giám đốc thứ nhì của doanh nghiệp này thì chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền CEO2.ABC.vn hoặc GiamDoc2.ABC.vn

Tương tự, nếu bạn là chuyên viên thứ 45 của tổ chức ABC.vn thì sẽ được cấp 2 tên miền là ChuyenVien45.ABC.vnExpert45.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.tentuoi.com.

Cách tạo tên miền phụ làm thẻ chức danh

Hãy liên hệ với nhà cung cấp tên miền của bạn để có thể vào trình quản trị DNS của tên miền ABC.vn

Tạo một bản ghi (record) mới với các thông tin:

Loại record: URL Redirect

Tên record: YourName.ABC.vn hoặc các tên chức vụ như CEO2.ABC.vn / Expert45.ABC.vn (trong đó thay yourname bằng nhân hiệu của bạn)

Giá trị record: YourName.tentuoi.com (trong đó thay yourname bằng nhân hiệu của bạn)

Kiểu record: Cố định

Các giá trị khác nên để mặc định

Sau khi tạo bản ghi như trên thì chờ khoảng 3 phút đến 30 phút để bản ghi có hiệu lực. Sau đó kiểm tra bằng cách gõ tên miền phụ đã tạo như YourName.ABC.vn /CEO2.ABC.vn / Expert45.ABC.vn xem đã chuyển hướng về website YourName.tentuoi.com hay chưa.