list.tentuoi.com

Các tên miền có thể trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com của bạn

Link: list.tentuoi.com

Website YourName.tentuoi.com có thể trỏ thêm bao nhiêu tên miền?

Bởi vì Google sites giới hạn chỉ được trỏ tối đa 5 tên miền đồng thời lên một sites nên chúng tôi chỉ có thể trỏ tối đa 5 tên miền của DanhHieu.com lên website YourName.tentuoi.com để bạn có thể chuyển đổi giữa các tên miền cho website của mình. 

Điều này có nghĩa là khi bạn có nhiều hơn 5 tên miền, bạn sẽ chỉ được chọn 5 tên miền trỏ lên website của mình, các tên miền còn lại sẽ được chuyển hướng (reditect) về tên miền YourName.tentuoi.com hoặc một tên miền khác mà bạn có. 

Ví dụ: ban đầu tên miền danh hiệu YourName.UAH.designer.vn được trỏ lên website của bạn, nhưng sau đó bạn có thêm danh hiệu YourName.designer.vn thì có thể tùy chọn trỏ tên này lên website còn tên miền YourName.UAH.designer.vn sẽ chuyển hướng về YourName.designer.vn, hoặc trỏ cả hai tên miền trên lên website để dùng đồng thời. 

Nếu bạn muốn biết những tên miền nào đang được trỏ lên website YourName.tentuoi.com thì trên giao diện quản trị của sites hãy bấm vào nút mũi tên hướng xuống bên cạnh nút Công bố, chọn Cài đặt xuất bản, trong phần Miền tùy chỉnh bạn sẽ thấy danh sách các tên miền đang được trỏ lên sites của bạn. 

Bạn không thể tự trỏ thêm tên miền lên website của mình, chỉ tentuoi.com mới có thể trỏ thêm tên miền lên website của bạn khi có sự đồng ý của bạn.

Xem danh sách các tên miền có thể trỏ thêm lên website tại DanhHieu.com.

Có thể trích dẫn phần này tại List.Tentuoi.com