Các ưu đãi

Link share: Promotion.tentuoi.com / UuDai.tentuoi.com

Ưu đãi dành cho những người có thành tích

Những người có thành tích sau đây được giảm một khoản tiền trên biểu phí tài trợ tại DangKy.Tentuoi.com, được ưu tiên tạo sớm nhất tentuoi.com và cấp ngay các tên miền danh hiệu số hóa tại e.DanhHieu.com

Những người có thành tích trên nếu chọn nhân hiệu YourName có số ký tự tương ứng với số tiền tài trợ nhỏ hơn số tiền thưởng mà họ được giảm ở trên thì họ sẽ không cần phải tài trợ tiền để có thể tạo tentuoi.com. 

Ưu đãi của các tổ chức đối tác