Đăng ký Tentuoi.com

Link: Dangky.tentuoi.com / Register.tentuoi.com

Hiện nay chúng tôi đang có một số ưu đãi cho những người có thành tựu nổi bật. Một số tổ chức cũng đang tài trợ phí tạo Tentuoi.com cho thành viên của mình để họ có thể cấp thẻ thành viên dạng tên miền. Xem những ưu đãi này tại UuDai.Tentuoi.com

Vòng 1: sơ tuyển trên website YourName.pre.tentuoi.com

Sau khi đăng ký sơ tuyển tại form.pre.tentuoi.com, bạn sẽ được tạo một website YourName.pre.tentuoi.com để cập nhật thông tin cá nhân. Bạn cần đăng ít nhất một ảnh chân dung trên trang chủ và các thông tin cơ bản về tiểu sử, nơi đang học tập hoặc làm việc, sau đó gửi website đã có đầy đủ thông tin trong vòng 2 bên dưới để được xét duyệt.  

Phần nhân hiệu YourName trong tên miền trên sẽ được tạo mặc định gồm "họ tên đầy đủ + năm sinh + nơi thường trú". Ví dụ NguyenHoaiNam1985GL.pre.tentuoi.com.

Đăng ký sơ tuyển tại form.pre.tentuoi.com

Vòng 2: chọn tên miền YourName.Tentuoi.com

Hãy gửi website YourName.pre.tentuoi.com mà bạn đã thể hiện đầy đủ thông tin vào biểu mẫu form.tentuoi.com để được đổi tên miền thành YourName.tentuoi.com và tạo lược sử YourName.luocsu.com

Trong tên miền YourName.tentuoi.com thì phần YourName được gọi là tên miền nhân hiệu. Bạn sẽ được chọn nhân hiệu YourName khi đăng ký trong bước này và không được thay đổi. 

Nhân hiệu "YourName" là độc nhất, gắn liền với Mã số định danh trên Thẻ căn cước của bạn. Tên miền YourName.tentuoi.com luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn, chỉ được cấp một lần, không thể thay đổi và không thể chuyển nhượng cho người khác

Mỗi Mã định danh cá nhân trên Thẻ căn cước chỉ tạo được duy nhất một tentuoi.com. Thẻ căn cước là căn cứ pháp lý cao nhất chứng minh quyền sở website YourName.tentuoi.com. Khi bạn bị mất số điện thoại hoặc Email và muốn lấy lại quyền quản trị website của mình thì cần phải xuất trình Thẻ căn cước với Tentuoi.com giống như cách bạn lấy lại sim điện thoại bị mất tại cửa hàng đại lý

Nếu mã số định danh của bạn là 123456789012 thì sẽ được tạo mặc định một tên miền 123456789012.tentuoi.com chuyển hướng (redirect) về YourName.tentuoi.com. Vì vậy, nếu bạn biết mã số định danh của một người thì sẽ biết website Name.tentuoi.com của người đó. 

Nhân hiệu YourName càng ngắn thì tên miền YourName.tentuoi.com càng dễ nhớ và càng có giá trị. Nếu bạn giữ nguyên phần YourName mặc định như lúc được tạo tên miền YourName.pre.tentuoi.com thì chỉ cần tài trợ một khoản tiền tùy tâm qua Donation.vn để chuyển sang tên miền YourName.tentuoi.com và tạo lược sử YourName.luocsu.com.

Nếu bạn muốn rút ngắn nhân hiệu YourName thì cần tài trợ theo mức phí bên dưới. 

Bạn chỉ cần tài trợ một lần duy nhất để tạo và duy trì vĩnh viễn hai tên miền và hai website YourName.tentuoi.comYourName.luocsu.com.

Cách chọn tên miền nhân hiệu YourName

YourName gồm 3 thông tin là TÊN + NĂM SINH + THƯỜNG TRÚ (ví dụ Nam85GL.tentuoi.com tức là một người tên Nam sinh năm 1985 thường trú tại GIA LAI) trong đó TÊN NĂM SINH là bắt buộc, còn nơi thường trú là không bắt buộc theo quy tắc sau:

Ví dụ: Nếu tên trong Thẻ căn cước của bạn là Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1985 thường trú tại Gia Lai thì nhân hiệu YourName của bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn nhưng chỉ có phần TÊN (Nam) và năm sinh (85 hoặc 1985) là bắt buộc:

Nhân hiệu YourName là tên miền phụ nên không được có dấu tiếng Việt, phải viết liền nhau, không phân biệt chữ hoa và chữ thường nên có thể Viết Hoa Những Chữ Đầu để dễ đọc.

Bước quan trọng: Kiểm tra xem tên miền mà bạn chọn có còn không

Hãy gõ tên miền mà bạn chọn (ví dụ nam85.tentuoi.com) lên trình duyệt web và Enter. Nếu tên miền đó dẫn về một trang đã tồn tại tức là nhân hiệu đó đã có người sở hữu rồi và bạn phải chọn một tên khác. Bạn không thể mua lại tên miền này khi đã có người lấy mất vì tên miền của tentuoi.com để định danh vĩnh viễn một người trên thế giới số nên không thể sang nhượng như các tên miền thông thường

Đăng ký tạo YourName.tentuoi.com

Hãy đăng nhập bằng Gmail chính thức của bạn (Email có đuôi yourname@gmail.com) để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới. Gmail này sẽ dùng để quản trị website YourName.tentuoi.com và đại diện cho bạn gửi mọi yêu cầu đến chúng tôi. Nếu bạn bị mất Gmail này thì cần phải xuất trình Thẻ căn cước để lấy lại quyền quản trị website cho một Gmail mới

Điền biểu mẫu đăng ký tạo Tentuoi.com tại form.tentuoi.com

Phụ lục: Bảng tên viết tắt các tỉnh thành Việt Nam

Nguồn: Wikipedia.org (tên viết tắt dùng cho tàu cá) đã được thay chữ "Đ" bằng chữ "D" vì tên miền phụ không thể có chữ "Đ"

Bước 1: Đăng ký sơ tuyển tại form.pre.tentuoi.com

Bước 2: Đăng ký tạo Name.Tentuoi.com tại form.tentuoi.com