UAH.tentuoi.com

Cộng đồng những người có tentuoi.com từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn

Link: UAH.tentuoi.com

Giới thiệu

UAH.tentuoi.com là cộng đồng những người có tentuoi.com từ đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn. Cộng đồng này được thành lập nhờ sự tài trợ của Cộng đồng UAH.vn cho tentuoi.com.

Đặc điểm để nhận ra một thành viên của cộng đồng này đó là các tên miền DanhHieu.com của họ luôn có "UAH" phía sau phần nhân hiệu YourName. Ví dụ: YourName.UAH.student.vn, YourName.UAH.lecturer.vn, YourName.UAH.engineer.vn, YourName.UAH.architect.vn, YourName.UAH.bachelor.vn ...

Ưu đãi cho thành viên của UAH.vn

Theo thỏa thuận tài trợ của Cộng đồng UAH.vn dành cho Tentuoi.com: các sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn khi đăng ký tạo Tentuoi.com sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

Lưu ý: Sinh viên 5 tốtGiảng viên dạy giỏi của UAH.edu.vn sẽ được nhận các ưu đãi tại UuDai.tentuoi.com nên không được nhận tiền thưởng của UAH.vn như mục 1 ở trên nữa. 

Cách nhận ưu đãi

Khi đăng ký tạo tentuoi.com hãy ghi rõ trong phần giới thiệu bản thân là thành viên từ UAH.edu.vn và trong phần tải ảnh chân dung hãy tải thêm các ảnh chụp thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp đại học của UAH.edu.vn, hoặc thẻ giảng viên (giấy tờ chứng minh giảng viên UAH.edu.vn). 

Trong phần "nhập số tiền tài trợ" bạn vẫn nhập số tiền tài trợ theo biểu phí trên trang DangKy.tentuoi.com. Chúng tôi sẽ trừ đi số tiền mà bạn được UAH.vn tặng và gửi Email thông báo số tiền còn lại mà bạn phải tài trợ. 

Một số thành viên tiêu biểu đã nhận được ưu đãi